top of page

שירות תחזוקה וביקורת שותפת לכלי השייט שלך

תחזוקה מונעת נזקים גדולים

בעלי כלי שייט חייבים להיות כל הזמן עם היד על הדופק

 

אפשר לחכות בדאגה לתקלה הבאה

 או

שמונעים אותה מראש.

אחזקה נכונה ועקבית שומרת על כלי השייט היום וגם מונעת נזקים גדולים בעתיד.

 

ארגו תדאג לזה במקומכם!

אנחנו מציעים לכם שירות ביקורת ואחזקה עקבית בעלות חודשית נמוכה שתחסוך לכם כסף גדול.

מנוי הביקורות והאחזקה השנתית שלנו

עלייה לתורן ובדיקת שלמות ותקינות של מעלנים, וונטות וחשמל.

צלילה וביקורת קרקעית, אבצים , מדחף מנוע, מדחפי חרטומן, כניסת מי קירור מנוע.

בדיקת תקינות מפרשים.

בדיקת כלל המצברים, וטעינה תקינה מהמנוע וממטען הסירה.

בדיקת תקינות כל מעברי הגוף וברזי הסירה.

בדיקת תקינות מערכות ניווט

ביקורת דו שנתית 

ביקורת תלת חודשית 

בדיקה כללית לRigging (תורן, וואנטות, מפרשים, שקלים).

ניקוי פילטרים ובדיקת מערכת מיזוג.

ניקוי פילטרים של משאבות מים (מקלחת, שירותים, מיזוג פילטר מים מתוקים).

בדיקה והנעה של הגנרטור.

בדיקת תקינות של מערכות ניווט ותאורה.

שימון אביזרים נעים (גלגלאות, רוכסנים, תפסנים)

ביקורת חודשית 

בדיקת מנוע וגנרטור. (שמן, מי קירור, מערכת פליטה, מערכת דלק)

בדיקת מערכות חירום.

בדיקת קשירה נכונה של הסירה.

הפעלה ובדיקה של כלל מערכות הנוזלים.

הפעלה ובדיקה של כלל מערכות החשמל.

סריקה ואיתור מים בבילג׳.

 

לאחר כל ביקור ימולא עבור בעל היאכטה דוח מפורט על הנעשה בכלי השייט שלו.

 הדוח ימולא בספר הסירה שיכלול פירוט הטיפולים הנעשים בכלי השייט שלו. הספר יינתן במתנה לכל נרשם לשירות שנתי.
הטבה נוספת לנרשמים לשירות שנתי, טיפול בכננות ווינצ׳ים בכלי השייט שלו ללא עלות נוספת.

צור קשר והירשם לשירות ביקורת ואחזקה שותפת לכלי השייט שלכם.

תנו לארגו לדאוג במקומכם.

bottom of page